Opplæring førerkort kl B: Priser fra : 01.01.2017

Kjøretime ...
Kr.
...
625

Lillehammertur (bykjøring) teori - demo - egenkjøring - obl.trinnvurdering

Kr.
3300

Sikkerhetskurs på bane ( tidl. glattkjøringskurs )
Kr.
2950

Baneleie til glattkjøringsbanen

Kr.
1100
Obligatorisk trinnvurderingstime
Kr.
625

13 timers sikkerhetskurs på vei, og består av :
Kr.
7100

...........................- Risikoteori

Kr

450

...........................- Kjørekompetanse, risiko og forbikjøring

Kr

3500

...........................- Selvstendig kjøring i variert miljø / langtur
Kr

2700

...........................- Oppsummering
Kr

450

...........................

Leie av bil til førerprøven

kr.

1900

Trafikalt grunnkurs
Uten mørkedemonstrasjon
Kr.
1900

Mørkedemonstrasjon
Kr.
1100

Førstehjelpskurs ( separat utenom trafikalt grunnkurs )

Kr.
450


Opplæring førerkort kl M, moped

" Flat " timepris både individuelt og i grupper
Kr.
450
Obligatorisk teorikurs for moped (3 timer)
Kr.
750
Hele skoleklasser: be om PRISTILBUD!


Opplæring førerkort kl A, MC Priser fra 01.01.2017.

Kjøretime A1 - A2 - A
Kr.
850

Kl A2 og A-tung 4 timers kurs i presis kjøreteknikk
Kr.
3400

Kl A-tung Obligatorisk sikkerhetskurs på veg 8 timer
Kr.
4900

UTVIDELSE fra A2 - A, 7 timers kurs teori/praksis

Kl A2-tung Obligatorisk sikkerhetskurs på vei 5 timer

Kr.

Kr.

4500

4500


Kl A1-lett. Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, 5 timer
Kl A1-lett Obl. sikkerhetskurs i trafikk 4 timer

Kr.
Kr.


4250
3400

Teorikurs MC
Kr.
900
Obligatorisk trinnvurdering
Kr.
850

Leie av MC til førerprøve

Kr.
1900

BE - Opplæring
Kjøretime med henger
Kr.
800

Leie av bil og henger til oppkjøring
Kr.
2000T - Traktoropplæring
Kr.
750

Leie av traktor til førerprøve
Kr.
1900
Lastsikringskurs

Kr.

850

Bompengetillegg (Tilpasset pris)


KR
00.00
FAKTURAGEBYR kr. 50.00
Trafikkskolen G. Wangen
Lomoen, 2640 Vinstra
Tlf: 90690123